Stresscounselling/coaching

Stresscounselling/coaching

Stresscounselling

Door middel van gesprekken krijgt u meer inzicht in uw persoonlijke situatie en wordt u geholpen om anders met problemen om te gaan. U word manager van uw eigen leven.

(Stress)counselling is een vorm van psycho-sociale hulpverlening. De Counsellor richt zich op de persoonlijke kwaliteiten van de client, die ondersteuning zoekt bij het omgaan met problemen.

Doel is het vergroten van de draagkracht van de client, wanneer het dagelijks functioneren als een last en belemmering wordt ervaren. Ieder mens kan in zijn/ haar leven momenten meemaken waarop het allemaal te veel wordt. De huidige maatschappij eist dat u vaak een (te) groot beroep moet doen op uw eigen vermogen om met problemen om te gaan.

Counselling is vooral gebasseerd op luisteren. Het onder woorden brengen van emoties blijkt voor mensen vaak moeilijk te zijn. Het is belangrijk gevoelens te uiten en deze te benoemen. Hulp hierbij vraagt om professionaliteit, tijd en aandacht. Bij counselling word u aangemoedigd gevoelens te verwoorden. Woorden kunnen het probleem verhelderen waardoor meer inzicht in de eigen situatie ontstaat.

Counselling gaat niet uit van standaard-oplossingen. Het is erop gericht iedereen persoonlijke aandacht en begeleiding te geven. De counsellor gaat ervan uit dat elke client recht heeft op een individuele benadering. Counselling bied u de ruimte om eigen oplossingen te vinden en zo weer manager te worden van uw eigen leven.

Aanleidingen om counselling in te schakelen kunnen heel divers zijn:

Problemen in de gezinssituatie, relatieproblemen, echtscheiding, problemen met kinderen, rouwverwerking;

Problemen in de werksfeer zoals te hoge werkdruk, ontslag, pesten of een burn-out;

Algemene situaties zoals stress, depressieve gevoelens zonder direct aantoonbare aanleiding;

Lichamelijke klachten zoals slapeloosheid, hoofdpijn en overklaarbare angstgevoelens

Wat mag je verwachten?

De client die hulp inroept van een counsellor mag rekenen op een benadering die zich kenmerkt door:

Empathie: het vermogen tot inleving en begrip voor ieders persoonlijke beleving

Respect: achting hebben voor het zelfbeeld en zelfbegrip van de ander

Veerkracht: het vermogen om het belang van clienten als uitgangspunt te nemen, zonder daarbij zichzelf te ontkennen

Zelfkennis: het vermogen om nauwkeurig de eigen sterktes en zwaktes te kunnen vaststellen

Competentie: de kundigheid om te doen wat in het belang van het proces nodig is.

Counselling traject

Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de problematiek, maar ook de eigen betrokkenheid zal er tussen de 3 en 8 sessies nodig zijn.


 

 

counselling is een vorm van psycho-sociale hulpverlening. De Counsellor richt zich op de persoonlijke kwaliteiten van de client, die ondersteuning zoekt