Stress

Stress

Stress

Niet iedereen is even vatbaar voor stress. Mensen met stress worden wel eens meewarrig bekeken, maar het zijn vaak juist de besten die het krijgen met een hoog moraal. Een aantal kenmerken zijn o.a.: plichtsgetrouw zijn, hoge eisen stellen, persoonlijk verantwoordelijk voelen, teveel hooi op de vork nemenmoeite hebben met het stellen van grenzen, moeite hebben om nee te zeggen etc.

Stress is meestal geen teken van zwakte, maar juist van een te grote inzet.

Gezonde en ongezonde belasting

Waar verwordt belasting in overbelasting..?

In het dagelijks leven sta je voortdurend bloot aan spanningen. Dat gaat onopgemerkt, want je hebt geleerd om op een gezonde manier met de meeste spanningen om te gaan. Zo ben je voortdurend aan de zwaartekracht onderworpen, maar je hebt geleerd stand te houden. Het levert meestal geen belasting op, behalve als je de hele dag zou moeten stil staan. Veel mensen weten het niet, maar ook leuke dingen leveren spanning op. Neem als voorbeeld een klein kind dat helemaal moe wordt van de leuke spannende afwachting van zijn/haar komende verjaardag. Wel eens verliefd geweest? Spannend maar hoogst vermoeiend.

Teveel spanning, een hoge belasting of een lage maar te langdurige belasting leidt tot overbelasting. Als dat lang genoeg doorgaat, leidt dit tot stress.

Stel je eens een elastiek voor. Het is alsof je elastiek te ver oprekt, het breekt, of wanneer je een elastiek te lang onder een constante spanning houdt dan gaat de rek er langzaam uit.

Ook het ontbreken van iedere belasting kan tot stress leiden, wil een elastiek werken dan moet het net een klein beetje gespannen staan. Helemaal geen spanning en het elastiek blijft flubberig. Mensen die geen enkele spanning/uitdaging hebben, kunnen ook aan stress leiden, want gezonde spanning op z'n tijd geeft zin aan 't leven. Als er maar voldoende momenten zijn dat je echt bij kan komen (ontspannen) en als de belasting, de stressoren, niet te hoog zijn.

Herkenning van stress

Waaraan herken je stress bij jezelf of iemand anders?

Het is vaak een combinatie van symptomen die op stress wijst, maar ook op andere ziektes kunnen wijzen. Dat is overigens ook een van de belangrijkste reden dat wanneer je vermoed dat je aan stress leidt naar de huisarts gaat om te laten controleren dat je niets anders onder de leden hebt.

De symptomen die stress doen vermoeden noemen we stress-reactie of stressgerelateerde klachten, deze komen vaak in een combinatie voor. Een uit het rijtje duidt niet op stress, maar veel stressreactie wel. Als je dan nog op tijd bent, en de juiste actie onderneemt, kun je het tij nog op tijd keren. Als je het te ver laat komen, kost genezen veel meer moeite, pijn en tijd. Denk hierbij aan een burn -out.

Stress-reacties

Zijn: gedragsmatige reacties

       lichamelijke reacties

       gevoelsmatige reacties

       mentale reacties (denken)

Enkele voorbeelden die hieronder vallen.

Gedragsmatige reacties: snel kwaad (kort lontje), rusteloos, chaotisch,apathie, vergeetachtigheid etc.

Lichamelijke reacties: vermoeidheid, hoge bloeddruk, slapeloosheid, hoofdpijn, maagzweer etc.

Gevoelsmatige reacties: moedeloosheid, uitzichtloosheid, huilbuien, paniekerig, prikkelbaar etc.

Mentale reacties: piekeren, verlies van concentratie, niet kunnen ordenen, niet logisch kunnen nadenken ect.

Lichamelijke stress

Overdrijf niet met lichamelijke inspanning. Er zijn maar al teveel mensen die wanhopig hun best doen om aan hun gezondheid te werken en maar een manier kennen om dat te doen. Meestal wil dat zeggen dat ze dagelijks lange afstanden hardlopen, overdreven veel in de sportschool bezig zijn. Wat ze ermee bereiken is dat hun uitgeputte lichaam nog verder wordt verzwakt. Het omgekeerde hiervan, namelijk geen enkele vorm van lichaamsbeweging, leidt tot een traag lichaam en een trage geest. Het beste is een lichte vorm van beweging, zoals wandelen, gematigd joggen, zwemmen of yoga. Het werkt zeer weldadig op geest en lichaam en is een must voor mensen die veel last van stress hebben.

Verstandig bewegen houdt in dat je goed kijkt waar je grenzen liggen en nooit meer doet dan waar je zelf toe in staat bent. Bouw het altijd langzaam op.

Emotionele en geestelijke stress

Hier is meditatie voor iedereen zeer waardevol. Bij meditatie wordt je rustig en het ontspant de geest. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat mensen die vaak mediteren een sterk verbeterde weerstand tegen ziekte en infecties hebben. Er zijn veel manieren om te mediteren, zoek een goede leraar en groep die stabiel is en regelmatig blijft samenkomen.

Stress counselling

Ten slotte moeten we nooit de waarde onderschatten die ligt in het praten over je problemen. Het kan geweldig verlichtend werken wanneer je de mogelijkheid hebt je problemen te delen met een onbevooroordeelde toehoorder.